Vi erbjuder modersmålsundervisning för skolor, förskolor och gymnasier i Stockholm. Tjänsten studiehandledning för nyanlända elever har också blivit populär.

Alla våra pedagoger är behöriga och följer den svenska läroplanen.

Språk

Vi utökar ständigt vårt utbud av språkundervisning. Även lärare i moderna språk (engelska, tyska, spanska, franska och kinesiska) finns i vårt utbud.

Nyanlända

Våra språklärare hjälper eleven att tillgodogöra sig undervisning i svenska med hjälp av sitt modersmål. De förklarar olika skolämnen på modersmålet.

Skolor

Våra uppdragsgivare är fristående och kommunala skolor, förskolor och gymnasier i Stockholmsområdet.