Modersmål

Studiehandledning på modersmålet

Bättre studieresultat De nyanlända eleverna är en extrem heterogen grupp men de har en sak som är gemensam. Deras studieresultat blir bättre om de får studiehandledning på modersmålet i tid. Enligt lagändringen från 1 augusti 2018 ska nyanlända elever som börjar i högstadiet i grundskolan, specialskolan ”få studiehandledning på modersmålet eller Läs mer…

Modersmål

Hur vi arbetar vi med att utveckla modersmålet

Språk i vardagen För att en elev skall få modersmålsundervisning bör språket vara aktiv, dvs. att den används som ett umgängesspråk i vardagen. Eleven bör ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av föräldrarna skall ha språket som modersmål. Adoptiva barn har rätt till modersmålsundervisning. Språkutvecklingen omfattar följande kunskapsområden: samtala, Läs mer…