fbpx

Aktuellt

Avslutning och utvärdering av läsåret!

Avslutning och utvärdering av läsåret!

Många kommer att minnas läsåret 2020 – 2021 som ett år då epidemins mörka skugga orsakade stora utmaningar och påfrestningar. Organisatoriska förändringar såsom växlande former från distans till klassrum och tvärtom, en ganska stor sjukfrånvaro hos elever och lärare, distansformerna som vi fick lära oss… 

Trots oron och stressen under året genomförde vi våra kurser i alla 54 olika språk, på 36 skolor och förskolor i Stockholm för ca 560 elever. Vi övervann alla hindren under epidemin. Vi avslutade läsåret med stor framgång och stora framsteg inom verksamheten – undervisning i modersmål, studiehandledning, modersmålsstöd och språkstöd i svenska!

Jag tror att de färdigheter vi utvecklade under lektionerna i modersmål/studiehandledning kommer att bli ett användbart verktyg för eleverna att uppnå sina drömmar i framtiden.

Att lära sig ett språk, att utveckla skriv- och läsförmåga är ingen enkel sak. När din önskan är stark att kommunicera på visst språk lyckas du alltid!

Och till alla lärare, till alla vikarier som ställde upp med kort varsel vill jag säga:

Tack för era underbara arbetsinsatser!

Ni lyckades fylla lektionerna inte bara med undervisning och kunskaper. Ni ingav även känslor och hopp samt skapade en djupare mening! Ni ser eleven, ni stödjer eleven. Ni fyller med er undervisning även ett starkt emotionellt behov att få bekräftelse i det som man kan.

Era framgångar är ett inspirerande bevis på att det går att utveckla ett språk även när man lever i annan språkmiljö, när man läser utanför ordinarie skoltid.  

Vi glömmer inte att tacka elevernas föräldrar! Hälsa föräldrarna att de stödjer barnen i varje ögonblick av inlärningsprocessen och låter deras hem bli som ett klassrum!

Ha en trevlig sommar! Vi ses till hösten!

Nyheter

Avslutning och utvärdering av läsåret!

Avslutning och utvärdering av läsåret! Många kommer att minnas läsåret 2020 – 2021 som ett år då epidemins mörka skugga orsakade stora utmaningar och påfrestningar. Organisatoriska förändringar såsom växlande former från distans till klassrum och tvärtom, en ganska stor sjukfrånvaro hos elever och lärare, distansformerna som vi fick lära oss… 

Läs mer »
Rättvisande och likvärdiga betyg
Nyheter

Del 2: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig?

Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig? Fortsättning Del 2 I tidigare inlägg diskuterar vi om att betygsättning i förhållande till kunskapskraven är komplicerad. T.ex. lärarens önskan att upprätthålla goda relationer kan påverka bedömningen och tolkningen. Att bygga en förtroendefull relation och att sätta ett rättvis betyg är två dimensioner

Läs mer »
Betig
Nyheter

Del 1: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig?

Del 1: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig? Enligt Skolverkets styrdokument ska bedömning och betygsättning i varje ämne vara likvärdig, allsidig och spegla elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven i kursplanen. För att uppnå likvärdig betygsättning genomförs nationella prov och rekommenderas sambedömning mellan lärare. För allsidig bedömning erfordras att läraren

Läs mer »
Presentation av temaarbete
Nyheter

Mitt yrke – ett jobb eller en livsstil

Mitt yrke – ett jobb eller en livsstil Alla våra gymnasieelever och elever i årskurs 7–9 arbetar temainriktat på modersmålet. Temat är ”Mitt yrke – ett jobb eller en livsstil”. Syftet med teamarbetet är bland annat: att få eleverna att reflektera och resonera om sina framtida gymnasieval och yrkesval  att

Läs mer »
Nyheter

Vikariepersonal för fritids och förskolan

Vikariepersonal för fritids och förskolan Saknar ni personal för längre och kortare uppdrag? Vi  hjälper er med vikarie även med kort varsel Under 10 år har vi arbetat med att förse skolor och förskolor med kvalificerade pedagogtjänster. Vi står för allt: rekrytering, administration, tillsättning och vägledning och utbildning av pedagogerna.

Läs mer »
Nyheter

Språkservice24 gratulerar modersmålselever och lärare på internationella modersmålsdagen. Grattis till ett fantastiskt arbete!

Internationella modersmålsdagen Internationella modersmålsdagen instiftades år 1999 av UNESCO. Syftet är att uppmärksamma alla språk och allas rätt att lära sig sitt modersmål, kultur och traditioner.  Många barn läser sitt modersmål i en främmande språkmiljö. De har fått en ökad språkmedvetenhet och en förståelse om sin kultur. Genom att bevara

Läs mer »