Nyheter

Vårt arbete ger resultat

Vi arbetar med utvecklingen av klassrums- och distansundervisningen i modersmål och studiehandledning, se nedan vårt bildspel.

Våra lärare arbetar med engagemang och entusiasm för att eleverna ska kunna uppleva glädjen att utveckla sitt språk och sin identitet.

För förskolebarn som behöver språkstöd i svenska har vi tagit fram en ny insats.

Modersmålspedagogen i respektive språk arbetar systematiskt och strukturerat för att utveckla det svenska språket – en viktig förberedelse för skolarbetet!

Här kommer vårt bildspel skapat av lärare och elever.

Nyheter

Vår guide till Skype (för elever och föräldrar)

Som en hjälp till elever och föräldrar som skall delta i distansundervisning i modersmål, så har vi tagit fram en guide till Skype.  Du kan ladda ner den här:  Guide till Skype för distansundervisning (för elever och föräldrar) Windows.pdf

Läs mer »
Nyheter

Full fart på övergången till distansundervisning

Våra lärare har snabbt bytt arbetssätt När skolorna började ställa in undervisning med anledning av Corona-viruset inledde vi ett snabbt fortbildnings- och omställningsarbete för att kunna erbjuda distansundervisning i modersmål, moderna språk och distansutbildning. Detta har gått mycket bra och våra lärare är nu i full gång med videokonferenser som

Läs mer »

Studiehandledning på modersmålet

Bättre studieresultat Skolinspektionen har gjort en granskning av studiehandledningen och kommit med en rapport med en utvärdering. Där finns många viktiga insikter och slutsatser. Läs mer om det här De nyanlända eleverna är en extrem heterogen grupp men de har en sak som är gemensam. Deras studieresultat blir bättre om

Läs mer »