Aktuellt

Vårt arbete ger resultat

Vi arbetar med utvecklingen av klassrums-, distans- och fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning. Se  vårt bildspel, skapat av elever och lärare.

Lärarnas arbete präglas av engagemang och entusiasm för att eleverna ska kunna uppleva glädjen att utveckla sitt språk och sin identitet.

För förskolebarn som behöver språkstöd i svenska har vi tagit fram en ny insats: Språktjänster för förskolan.

Modersmålspedagogen i respektive språk arbetar systematiskt och strukturerat för att utveckla det svenska språket – en viktig förberedelse för skolarbetet!

Nyheter

Full fart på övergången till distansundervisning

Våra lärare har snabbt bytt arbetssätt När skolorna började ställa in undervisning med anledning av Corona-viruset inledde vi ett snabbt fortbildnings- och omställningsarbete för att kunna erbjuda distansundervisning i modersmål, moderna språk och distansutbildning. Detta har gått mycket bra och våra lärare är nu i full gång med videokonferenser som

Läs mer »

Studiehandledning på modersmålet

Bättre studieresultat Skolinspektionen har gjort en granskning av studiehandledningen och kommit med en rapport med en utvärdering. Där finns många viktiga insikter och slutsatser. Läs mer om det här De nyanlända eleverna är en extrem heterogen grupp men de har en sak som är gemensam. Deras studieresultat blir bättre om

Läs mer »

”Modersmålsundervisningen är jätteviktig!”

Denna artikel är hämtad från Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (jmk), källa nedanför artikel.  Har du någon gång fått höra påståendet att det är bäst att elever med annat modersmål än svenska lär sig svenska språket och inte har modersmålsundervisning? Inget kunde vara mer fel. Det finns nämligen inget motsatsförhållande mellan

Läs mer »