Aktuellt

Språkservice24 gratulerar modersmålselever och lärare på internationella modersmålsdagen. Grattis till ett fantastiskt arbete!

Internationella modersmålsdagen

Internationella modersmålsdagen instiftades år 1999 av UNESCO. Syftet är att uppmärksamma alla språk och allas rätt att lära sig sitt modersmål, kultur och traditioner. 

Många barn läser sitt modersmål i en främmande språkmiljö. De har fått en ökad språkmedvetenhet och en förståelse om sin kultur. Genom att bevara och utveckla sitt modersmål kan människor utveckla respekt för andra kulturer, stärka toleransen samt tillsammans bygga ett inkluderande kunskapssamhälle. Språk spelar en viktig roll för kulturell mångfald och dialog mellan människor.

I Sverige talas över 150 språk. Den svenska språkpolitiken är tydlig. Enligt Språklagen (år 2009) är svenskan det huvudspråket i Sverige. De nationella minoritetsspråken ska synliggöras, skyddas och bevaras. Den som har ett annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. I en global värld är flerspråkigheten berikande och en resurs som gagnar hela samhälle. 

Dagen firas världen över med en rad olika aktiviteter. För att fira internationella modersmålsdagen den 21 februari arbetade alla våra elever med tema Mitt modersmål 

Eleverna fick svara på två frågor:

1. Varför är mitt modersmål viktigt för mig?

2. Hur kan jag använda mitt modersmål i framtiden?

”Modersmålsundervisningen är jätteviktig!”

Denna artikel är hämtad från Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté (jmk), källa nedanför artikel.  Har du någon gång fått höra påståendet att det är bäst att elever med annat modersmål än svenska lär sig svenska språket och inte har modersmålsundervisning? Inget kunde vara mer fel. Det finns nämligen inget motsatsförhållande mellan

Läs mer »

Personuppgiftspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter Från den 25 maj gäller GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning) och vi på Språkservice 24 vill informera om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar din personliga information

Läs mer »

Språkservice 24:s senaste konferens i ”Planering i modersmålet – en didaktisk utmaning”

    Tema för vår senaste konferens var ”Planering i modersmålet – en didaktisk utmaning”. Vi behandlade följande frågeställningar: Vad är syftet med modersmålet enligt styrdokumentet? Skollagen Former för språkinlärningen i en främmande språkmiljö Cummins modell för språkbehärskning – Låg och Hög kognitiv nivå Värdeord i kursplanen Planerings grunder och

Läs mer »