Aktuellt

Språkservice24 gratulerar modersmålselever och lärare på internationella modersmålsdagen. Grattis till ett fantastiskt arbete!

Internationella modersmålsdagen

Internationella modersmålsdagen instiftades år 1999 av UNESCO. Syftet är att uppmärksamma alla språk och allas rätt att lära sig sitt modersmål, kultur och traditioner. 

Många barn läser sitt modersmål i en främmande språkmiljö. De har fått en ökad språkmedvetenhet och en förståelse om sin kultur. Genom att bevara och utveckla sitt modersmål kan människor utveckla respekt för andra kulturer, stärka toleransen samt tillsammans bygga ett inkluderande kunskapssamhälle. Språk spelar en viktig roll för kulturell mångfald och dialog mellan människor.

I Sverige talas över 150 språk. Den svenska språkpolitiken är tydlig. Enligt Språklagen (år 2009) är svenskan det huvudspråket i Sverige. De nationella minoritetsspråken ska synliggöras, skyddas och bevaras. Den som har ett annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. I en global värld är flerspråkigheten berikande och en resurs som gagnar hela samhälle. 

Dagen firas världen över med en rad olika aktiviteter. För att fira internationella modersmålsdagen den 21 februari arbetade alla våra elever med tema Mitt modersmål 

Eleverna fick svara på två frågor:

1. Varför är mitt modersmål viktigt för mig?

2. Hur kan jag använda mitt modersmål i framtiden?

Språkundervisning som vi erbjuder

Språkservice 24 levererar modersmålsundervisning och studiehandledning på mer än 45 olika språk. Hos oss arbetar fler än 50 engagerade och professionella lärare! Vi utökar ständigt vårt språkutbud och kan leverera även andra språk vid behov.  Läs här vilka språk vi erbjuder undervisning i. Kontakta oss för en offertförfrågan!   

Läs mer »

Språkservice24 utvärderar skolåret 2015-2016

Språkservie24 har avslutat skolåret 2015 – 2016 med en utvärdering. Platsen var Fotografiska museet som hade en inspirerande utsikt mot havet och båtarna. Under året har vi arbetat med flera pedagogiska frågor; så som svenska skolsystemet i en historisk perspektiv, juridiska aspekter inom läraruppdraget och framförallt – med bedömning och

Läs mer »

Friskolorna kan ta emot nyanlända elever

Enligt utbildningsministern Gustav Fridolin kan friskolorna kvotera platser för nyanlända elever för att komma förbi kösystemet. Det finns en bred uppgörelse inom alla riksdagspartier. Om förslaget röstas träder lagen i kraft den 1 november 2016. Mer info Företaget Språkservice24 har alltid arbetat att underlätta för nyanlända att komma in i

Läs mer »

”Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål!” en presentation för modersmålsenheten i Huddinge kommun

Språkservice24 har hållit i en föreläsning: ”Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål” för modersmålslärarna i Huddinge kommun. Bedömning är en pågående process i syfte att stärka lärandet. Betygsättning är en myndighetsutövning. För att utveckla en rättvis och korrekt bedömning skall finnas samstämmighet mellan mål, undervisning, bedömning situation och kunskapskrav. Läs Bedömning och

Läs mer »

Projekt: Tillsammans i litteraturens värld: ”Sverige och Brasilien”

Att uppmuntra eleverna, att vecka deras intresse att läsa och skriva är en didaktisk utmaning för lärare i alla språk och ämne  Det är alltid intressant med utbytte av idéer om lekfulla aktiviteter och undervisningsmetoder..  ”Läsning är en process där läsaren genomför en aktiv interaktion med, och förståelse och tolkning

Läs mer »