Aktuellt

Språkservice24 gratulerar modersmålselever och lärare på internationella modersmålsdagen. Grattis till ett fantastiskt arbete!

Internationella modersmålsdagen

Internationella modersmålsdagen instiftades år 1999 av UNESCO. Syftet är att uppmärksamma alla språk och allas rätt att lära sig sitt modersmål, kultur och traditioner. 

Många barn läser sitt modersmål i en främmande språkmiljö. De har fått en ökad språkmedvetenhet och en förståelse om sin kultur. Genom att bevara och utveckla sitt modersmål kan människor utveckla respekt för andra kulturer, stärka toleransen samt tillsammans bygga ett inkluderande kunskapssamhälle. Språk spelar en viktig roll för kulturell mångfald och dialog mellan människor.

I Sverige talas över 150 språk. Den svenska språkpolitiken är tydlig. Enligt Språklagen (år 2009) är svenskan det huvudspråket i Sverige. De nationella minoritetsspråken ska synliggöras, skyddas och bevaras. Den som har ett annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. I en global värld är flerspråkigheten berikande och en resurs som gagnar hela samhälle. 

Dagen firas världen över med en rad olika aktiviteter. För att fira internationella modersmålsdagen den 21 februari arbetade alla våra elever med tema Mitt modersmål 

Eleverna fick svara på två frågor:

1. Varför är mitt modersmål viktigt för mig?

2. Hur kan jag använda mitt modersmål i framtiden?

Dags att söka modersmålspeng i Stockholmstad

Vi påminner alla friaskolor att sista dagen för att söka modersmålspeng är 5 juni. Beloppet är fastställt till 848 kr per månad och elev, 12 gånger/år. Modelsmålspengen betalas ut tillsammans med skolpengen. ” Elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning”, enligt Skolverket” Läs

Läs mer »

Ett givande samarbete

  Alla nyanlända elever bör få stöd på sitt modersmål. Det underlättar att nyanlända elever lyckas bättre med sina studier. Ett samarbete mellan  lärarna från förberedelse klasserna  och studiehandledaren på modersmålet är nödvändigt!  Läs hela artikeln här. Språkligt stöd på sitt modersmål PM 

Läs mer »

Modersmålspedagoger vår 2014-2015

Språklig medvetenhet  Modersmålspedagogerna arbetar aktivt med Språklig medvetenhet. Se vår presentation på vår pedagogiska konferens den 2 juni 2014 på Fotografiska museet, Stockholm     Utbildning för blivande barnskötare   Sprakservice för förskolan arbetar med undervisning i kurserna på Barn och Fritidsprogrammet. Vi är stolta över att vi bidrar till att

Läs mer »

Samarbete – viktigare än språket för förståelse

Karin Sheikhi har undersökt hur andraspråkstalare och studievägledare gör för att förstå varandra i vägledningssamtal. Det visade sig att missförstånden var få, tack vare samarbete och ett visst mått av envishet från andraspråkstalarens sida. – See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/samarbete-viktigare-an-spraket-for-forstaelse/#sthash.B5QeXBAZ.dpuf

Läs mer »