Vi stöder alla elevers rätt till att utveckla sitt modersmål och lära sig svenska!

Språkservice 24 erbjuder kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. Vi har över 60 engagerade och professionella lärare som undervisar i mer än 50 olika språk. Språkundervisning med bästa kvalité!

Språkundervisning med bästa kvalité!

Vår pedagogik

Vi erbjuder språktjänster i mer än 50 språk.

Vi samarbetar med över 30 skolor​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på några av våra kommunikationsmedel.