Våra samarbetspartner

Vi är specialiserade på att leverera språktjänster och vi siktar mot att vara bäst inom detta område. Detta uppnår vi genom att ha ett djupt samarbete med skolorna och uppföljning av varje elev, i varje språk. Undervisningen skräddarsys utifrån skolornas önskemål och genomförs utifrån elevernas förutsättningar, enligt styrdokumenten.

Våra verksamhetsprocesser är anpassade till skolorna och rutinerna är genomtänkta och väl dokumenterade. Dessutom uppskattar skolorna att vår kommunikation är snabb och personlig. 

Vi är glada att våra befintliga uppdragsgivare återkommer varje nytt läsår. Det ser vi som ett bevis för att Språkservice24 är en pålitlig, uppskattad och välrenommerad samarbetspartner.

Här nedan presenterar vi några av de skolor som vi samarbetar med och som har beställt våra språktjänster: