fbpx

Avslutning och utvärdering av läsåret!

Avslutning och utvärdering av läsåret! Många kommer att minnas läsåret 2020 – 2021 som ett år då epidemins mörka skugga orsakade stora utmaningar och påfrestningar. Organisatoriska förändringar såsom växlande former från distans till klassrum och tvärtom, en ganska stor sjukfrånvaro hos elever och lärare, distansformerna som vi fick lära oss… 

Läs mer »
Rättvisande och likvärdiga betyg

Del 2: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig?

Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig? Fortsättning Del 2 I tidigare inlägg diskuterar vi om att betygsättning i förhållande till kunskapskraven är komplicerad. T.ex. lärarens önskan att upprätthålla goda relationer kan påverka bedömningen och tolkningen. Att bygga en förtroendefull relation och att sätta ett rättvis betyg är två dimensioner

Läs mer »
Betig

Del 1: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig?

Del 1: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig? Enligt Skolverkets styrdokument ska bedömning och betygsättning i varje ämne vara likvärdig, allsidig och spegla elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven i kursplanen. För att uppnå likvärdig betygsättning genomförs nationella prov och rekommenderas sambedömning mellan lärare. För allsidig bedömning erfordras att läraren

Läs mer »
Presentation av temaarbete

Mitt yrke – ett jobb eller en livsstil

Mitt yrke – ett jobb eller en livsstil Alla våra gymnasieelever och elever i årskurs 7–9 arbetar temainriktat på modersmålet. Temat är ”Mitt yrke – ett jobb eller en livsstil”. Syftet med teamarbetet är bland annat: att få eleverna att reflektera och resonera om sina framtida gymnasieval och yrkesval  att

Läs mer »