Prövning

Det finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Ibland hör elever av sig till oss som önskar prövning i ämnena moderna språk eller modersmål. Enligt Läroplanen är prövning en bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Det innebär att dina kunskaper i ämnet modersmål prövas både muntligt och skriftligt och bedöms och betygssätts utifrån hela kursplanens kunskapskrav.

Elev som önskar prövning i något språk eller modersmål rekommenderas att i första hand vända sig till sin skola. Rektor beslutar om prövning skall erbjudas. Prövning kan sedan beställas hos oss på Språkservice24. Vår lärare genomför prövningen med eleven på överenskommen tid och plats. Prövningen omfattar följande moment: hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig framställning. Ibland behöver eleven förberedas med extra lektioner. I så fall omfattar uppdraget sammanlagt ungefär fem timmar.