fbpx
Category: GDPR

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Kategorier: