fbpx

Vanliga frågor

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här, annars är du givetvis välkommen att kontakta oss här med dina frågor eller synpunkter.

Category: GDPR
Språkservice 24 kan komma att dela dina personuppgifter till våra samarbetspartner (som ekonomiansvarig, skolansvariga, föräldrar). Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtals åtaganden.
Category: GDPR

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och Språkservice24:s åtaganden ska ha tillgång till personuppgifterna. Vårt säkerhetssystem är utvecklat med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära risk för din integritet.

Personuppgiftsansvarig hos Språkservice24
Språkservice 24
E-post: admin@ss24.se
Mobil: 070-274 66 77 
Besöksadress: c/o Embassy House
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

Category: GDPR

För att du ska kunna ta del av vårt Nyhetsbrev behöver vi hantera dina personuppgifter (i detta fall din e-postadress). Vi hoppas att du vill fortsätta att ta emot våra Nyhetsbrev, men om du inte vill stå kvar som mottagare kan du alltid klicka längst ner på ”avregistrera dig från vår lista.”

Elev som önskar prövning i något språk eller modersmål rekommenderas att i första hand vända sig till sin skola. Rektor beslutar om prövning skall erbjudas. Vi erbjuder prövning och kan beställas hos oss på  Språkservice24. Läs mer under möjlighet till prövning.

Studiehandledning är ett effektivt redskap för att stödja nyanlända elevers lärarande. Dessa elever läser samma skolämnen som alla andra trots att de inte behärskar det svenska språket. Samtidigt med svenska språket lär sig dessa elever nya ämnens begrepp och sammanhang. läs mer på Studiehandledning på modersmålet.

Vi för register över våra kunder och våra anställda lärare. Dessa används för avtal med kunder och anställda samt löner, faktureringar och nyhetsbrev eller e-postutskick. Via formulär på vår hemsida samlar vi data över lärare som söker anställning samt över skolor som gör en offertförfrågan.

Category: GDPR

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Category: Språktjänster

Elever som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa ämnet modersmål i grundskolan och på gymnasienivå.

För att kunna delta i undervisningen krävs att eleven har ett aktivt språk hemifrån och grundläggande kunskaper. Adoptiva barn är undantagna av dessa krav. För nationella minoritetsspråk finns det särskilda rättigheter – läs mer under Modersmål och modersmål som nationella minoritetsspråk.