Undervisning i modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa ämnet modersmål i grundskolan och på gymnasienivå. Syftet med undervisningen i modersmål är att bidra till att eleverna utvecklar en aktiv tvåspråkighet.

För att kunna delta i undervisningen krävs att eleven har ett aktivt språk hemifrån.

En gåva för livet

Modersmål har blivit ett populärt ämne under senaste tiden. Antalet elever som deltar i undervisningen ökar ständigt. Ett välutvecklat modersmål ger bättre förutsättningar för att lära sig svenska, andra språk och även andra skolämnen. Vanligtvis ligger elevernas språkkunskaper på en hög nivå redan från början.

Språkservice24 erbjuder undervisning i följande språk:

Vi utökar ständigt vårt språkutbud och levererar undervisning i flera språk efter önskemål & behov. Se vårt språkträd och språklista nedan.

Eleven kan läsa modersmål som:

Vid undervisning av språkval är tiden schemalagd i elevens skolschema.

Vid undervisning av elevens val är tiden schemalagd i elevens skolschema.

De flesta skolor erbjuder sina elever att läsa modersmål utanför timplanen, d.v.s. lektionerna är schemalagda efter ordinarie skoldag. 

Språkservice24 bidrar till att stärka minoritetsspråkets ställning genom att organisera undervisning i dessa språk

I Sverige finns det fem nationella minoritetsspråk:

För nationella minoritetsspråk finns det särskilda rättigheter. En elev får läsa sitt språk även om det är bara en elev på skolan som önskar det. Kravet på grundläggande kunskaper i språket har slopats. Dessa språk är: