Våra engagerade modersmålslärare:
Personalfoto

Modersmål har blivit ett populärt ämne under senaste tiden. Vanligtvis ligger elevernas språkkunskaper på en hög nivå redan, från början.

Språkservice24 levererar modersmålsundervisning, moderna språk och studiehandledning på mer än 49 olika språk. Hos oss arbetar fler än 52 engagerade och professionella lärare! Varje år hjälper vi över 600 elever att utveckla sitt språk och identitet. Detta tycker vi, är en värdefull gåva för livet.

Vi utökar ständigt vårt språkutbud och kan leverera undervisning i flera språk vid behov. Se vårt språkträd och språklista nedan.

 

Språkfamiljer och språk vi undervisar i:

Syftet med undervisningen i modersmål är att bidra till att eleverna utvecklar en aktiv tvåspråkighet.

Ämnet modersmål kan eleven läsa som:

  • Språkval
  • Elevens val
  • Utanför timplanen

När det gäller elevensval och språkvalet är tiden för undervisningen schemalagd. 

Läser man modersmålet utanför timplanen läggs undervisningen utanför ordinarie skoltid, efter överenskommelsen med modersmålsläraren. Det är den vanligaste formen som skolorna erbjuder sina elever. Vi levererar undervisningen i dessa språk i samarbete med skolorna och följer styrdokumenten och nya bestämmelser.

För nationella minoritetsspråken finns det särskilda rättigheter. En elev får läsa sitt språk även om det är bara en elev på skolan som önskar det. Kravet på grundläggande kunskaper i språket är slopat.