Modersmålsquiz 2022

International Mother Language Day. Illustration: www.unesco.org

Facit och källor

Internationella modersmålsdagen är en temadag för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Vilken organisation instiftade den dagen?

Rätt Svar: FN – organet Unesco

https://en.unesco.org/commemorations/motherlanguageday

Språk och språkanvändning är ett medel för mänsklig kommunikation och tänkande. Språk spelar en viktig roll för dialog mellan kulturerna och samarbete. När instiftades den internationella modersmålsdagen?

Rätt Svar: År 1999

Källa: https://en.unesco.org/commemorations/motherlanguageday

År 2009 kom en ramlag – Språklagen som återspeglade svensk språkpolitik och den politiska intentionen. Vad står bl.a. i den lagen? 

Rätt Svar: Allt i de två övriga alternativ samt att:  Alla som har ett annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål

Källa: Språklag (2009:600) www.lagen.nu, www. Isof.se, Språkpolitik av Olle Josephson

Ingen vet exakt hur många språk som talas i världen. En grov uppskattning säger att det finns ca 6500 -7000 språk. Vilket språk är världens största språk – utifrån personer som har språket som sitt modersmål?

Rätt Svar: Mandarin

I Sverige finns det flera nationella minoritetsspråk. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk och få samhällsinformation på sitt språk. Vilka är dessa språk?

Rätt Svar: jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska och finska

Källa: Språklag (2009:600) www.lagen.nu isof.se

Vilken är det mest översatta författare för samma bok?

Rätt Svar: Antoine de Saint-Exupéry, för boken ” Lilla prinsen”

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lille_prinsen

Svenska är ett officiellt språk vilket betyder att det är samhällsbärande språket i landet. I vilka länder är svenska ett officiellt språk?

Rätt Svar: Sverige och Finland

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k_i_Finland

Vilket av dem följande kan man räkna som det äldsta skriften i världen som har daterar sedan 3100 år FK?

Rätt Svar: Kilskrift

Källa: Det första kända skriftspråket, kilskriften, uppstod i Mesopotamien för 5 000 år sedan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien. I nuvarande Irak och delar av Iran och Syrien och Turkiet

I vilket land finns det mest officiella språk som gäller i hela landet?

Rätt Svar: Sydafrika

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k_i_Sydafrika I Indian finns det över 20 officiella språk men inte i hela landet utan i visa område.

Vilket är det mest översatta dokumentet i världen?

Rätt Svar: FN resolution om de mänskliga rättigheterna