Modersmålsstöd i förskolan

Vi på Språkservice24 erbjuder förskolorna professionella modersmålspedagoger i flera språk där undervisningen utgår från varje barns unika förmåga och lust att lära sig. 

Våra pedagoger erbjuder barnen en stimulerande och pedagogisk undervisning som tar tillvara barnens nyfiken och lust att lära genom lek och skapande.

Glädjen att utveckla barnets modersmål och identitet, för varje barn som har ett annat modersmål än svenska, förstärker sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål.

Forskning påvisar att modersmålsundervisning är en viktig del och visar på positiva samband mellan ett barns läsförståelse både på modersmålet och svenska språket. Att erbjuda modersmålsstöd i lägre åldrar ger ytterliga betydelse för barns utveckling och senare skolgång. 

När ett barn erövrar språket erövrar hen sig själv och sin plats i världen.

Vår metodik

Läroplan för förskolan Lp för 2018

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”

Hur vi arbetar

Få en kostnadsfri offertförfrågan här!