Våra tjänster

Modersmål- & som nationella minoritetsspråk

Elever som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa ämnet i grundskolan och på gymnasienivå. Syftet med undervisningen i modersmål är att bidra till att eleverna utvecklar en aktiv tvåspråkighet.
Läs mer om Modersmål

Modersmålsstöd för förskolebarn

Vi erbjuder förskolorna modersmålspedagoger i flera språk. Glädjen att utveckla barnets kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt egna modersmål.
Läs mer om Modersmålsstöd

Studiehandledning

Studiehandledning är ett effektivt redskap för att stödja nyanlända elever. Dessa elever läser samma skolämnen som övriga trots att de inte behärskar det svenska språket. Samtidigt med svenska språket lär sig eleverna de nya ämnens begrepp och sammanhang.
Läs mer om Studiehandledning

Språkstöd för förskola

För nyanlända barn erbjuder vi språkstöd i svenska – en viktig insats för att stimulera språkutveckling i svenska för dessa barn. Modersmålspedagogen hjälper barnet att lära sig svenska språket på ett systematiskt och strukturerat sätt.
Läs mer om Språkstöd för förskolebarn

Moderna språk

Moderna språk som begrepp är ett eget ämne som används i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner. Kursplanen för moderna språk gäller i första hand franska, spanska och tyska men kan också gälla andra språk som det ges undervisning i.
Läs mer om Moderna språk

Tolkning i skolrelaterade ärenden

Vi erbjuder tolkning i skolrelaterade ärenden där föräldrar önskar stöd för att kunna kommunicera med skolan, exempelvis vid utvecklingssamtal.
Läs mer om Tolkning i skolrelaterade ärenden