Våra tjänster

Språkservice24 har erbjudit sina tjänster sedan 2011. Undervisningstjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. 

Vi erbjuder alltid en högklassisk- & personlig service och vår undervisning skräddarsys utifrån skolornas önskemål och genomförs utifrån elevernas förutsättningar, enligt läroplan och övriga styrdokument. 

Vi är specialiserade på att leverera språktjänster och strävar efter att vara bäst inom detta område. Detta uppnår vi genom ett djupt samarbete med skolorna och uppföljning av varje elev, i varje språk.