Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa ämnet modersmål i grundskolan och på gymnasienivå. Syftet med undervisningen i modersmål är att bidra till att eleverna utvecklar en aktiv tvåspråkighet.

Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Därför är det viktigt med modersmålsundervisning.

Alla våra språktjänster erbjuds både på distans/fjärrundervisning och i klassrumsmiljö. Läs mer här >

Möjlighet för elev att läsa sitt modersmål

Vanligtvis läser elever modersmålet efter eller innan ordinarie timplan, i anslutning till eleverna skolschema. Undervisningen i modersmålet kan läsas som: 

För att kunna delta i undervisningen och vara berättigad att få modersmålsundervisning är ett krav att eleven har ett aktivt språk hemifrån och grundläggande kunskaper. 

För att hjälpa skolor vid sådana situationer genomför våra lärare en kartläggning av elevernas kunskap som ett underlag för beslut till skolan. 

Oftast är adoptiva barn ett undantagna av vissa krav. Eleven måste fortfarande ha grundläggande kunskaper i språket men inte nödvändigtvis att språket är elevens dagliga umgängesspråk hemma.

En gåva för livet

Modersmål har blivit ett populärt ämne under senaste tiden. Antalet elever som deltar i undervisningen ökar ständigt. Ett välutvecklat modersmål ger bättre förutsättningar för att lära sig svenska, andra språk och även andra skolämnen. Vanligtvis ligger elevernas språkkunskaper på en hög nivå redan från början.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

I Sverige finns det fem nationella minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska. Av dessa undervisar vi i dagsläget i romani, finska och meänkieli.

För nationella minoritetsspråk finns det särskilda rättigheter. En elev får läsa sitt språk även om det är bara en elev på skolan som önskar det. Kravet på grundläggande kunskaper i språket har slopats samt finns det inga krav på att språket ska vara ditt dagliga umgängesspråk

Prövning på modersmålet

Det finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Ibland hör skolor och elever av sig till oss som önskar prövning i ämnena moderna språk eller modersmål. 

Enligt Läroplanen är prövning en bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Det innebär att elevens kunskaper i ämnet modersmål prövas både muntligt och skriftligt och bedöms och betygssätts utifrån hela kursplanens kunskapskrav.

Elev som önskar prövning i något språk eller modersmål rekommenderas att i första hand vända sig till sin skola. Rektor beslutar om prövning skall erbjudas. Prövning kan sedan beställas hos oss på Språkservice24. Vår lärare genomför prövningen med eleven på överenskommen tid och plats. 

Prövningen omfattar följande moment: hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig framställning. Ibland behöver eleven förberedas med extra lektioner. I så fall omfattar uppdraget sammanlagt ungefär fem timmar.

Språkservice24 erbjuder undervisning i följande språk:

Vi utökar ständigt vårt språkutbud och levererar undervisning i flera språk efter önskemål och behov. 

Kontakta oss för en kostnadsfri offertförfrågan