Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa ämnet modersmål i grundskolan och på gymnasienivå. Syftet med undervisningen i modersmål är att bidra till att eleverna utvecklar en aktiv tvåspråkighet.

Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Därför är det viktigt med modersmålsundervisning.

För att kunna delta i undervisningen krävs att eleven har ett aktivt språk hemifrån och grundläggande kunskaper. Adoptiva barn är undantagna av dessa krav.

Alla våra språktjänster erbjuds både på distans/fjärrundervisning och i klassrumsmiljö. Läs mer här >

Elev kan läsa modersmål som:

Nationella minoritetsspråk

I Sverige finns det fem nationella minoritetsspråk, av dessa undervisar vi i dagsläget i finska och meänkieli.

För nationella minoritetsspråk finns det särskilda rättigheter. En elev får läsa sitt språk även om det är bara en elev på skolan som önskar det. Kravet på grundläggande kunskaper i språket har slopats. 

En gåva för livet

Modersmål har blivit ett populärt ämne under senaste tiden. Antalet elever som deltar i undervisningen ökar ständigt.

Ett välutvecklat modersmål ger bättre förutsättningar för att lära sig svenska, andra språk och även andra skolämnen. Vanligtvis ligger elevernas språkkunskaper på en hög nivå redan från början.

Språkservice24 erbjuder undervisning i följande språk:

Våra språk vi erbjuder

Vi utökar ständigt vårt språkutbud och levererar undervisning i flera språk efter önskemål och behov.