Språkstöd för förskolebarn

För nyanlända barn erbjuder vi språkstöd i svenska – en viktig insats för att stimulera språkutveckling i svenska för nyanlända barn.

Modersmålspedagogen hjälper barnet att lära sig svenska språket på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Syfte med insatsen

I dagens skola förväntas barnet kunna analysera, hantera information och begrepp samt förstå sammanhang. För att kunna det behöver barnet behärska svenska språket väl. Syftet med språkstödet i svenska är att hjälpa barnet att bygga upp sitt ordförråd, att förstå begrepp och sammanhang på svenska och utveckla sina sociala förmågor. Målet är att barnet känner sig förberett till utmaningarna i skolan och klarar av sitt skolarbete i framtiden.

Vårt arbetssätt och metodik

  • Språkpedagogen hjälper barnet att utveckla svenska språket genom att benämna orden på modersmålet och svenska, förklara nya svenska ord och föra en dialog på svenska.
  • Vid högläsning av svenska åldersadekvata texter förklarar pedagogen på modersmålet det som barnet inte förstår. Förståelsen stimuleras genom en dialog. Så småningom hjälper pedagogen barnet att återberätta en del av sagan, en handling eller en upplevelse.
  • Språkpedagogen uppmuntrar barnets kommunikativa förmåga genom att t.ex. hjälpa barnet att bygga upp fullständiga meningar på svenska och alltid svara på svenska när barnet återgår till modersmålet.
  • Språkpedagogen följer förskolans planering och temaarbete. Precis som för allt annat didaktiskt arbete utgår pedagogen från barnets intresse och nivå.

Våra professionella pedagoger har lång erfarenhet av att arbeta med barn med annat modersmål än svenska.

Genom att bl.a. arbeta med bilder lär sig barnen nya ord och begrepp.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!