Språkstöd för förskolebarn

I dagens skola förväntas barnet kunna analysera, hantera information och begrepp samt förstå sammanhang. För att kunna det behöver barnet behärska svenska språket väl. 

Syftet med språkstödet i svenska är att hjälpa barnet att bygga upp sitt ordförråd, att förstå begrepp och sammanhang på svenska och utveckla sina sociala förmågor. Målet är att barnen känner sig förberedda till utmaningarna i skolan och sedan klara av sitt skolarbete i framtiden.

För nyanlända barn erbjuder vi språkstöd i svenska – en viktig insats för att stimulera språkutveckling i svenska för nyanlända barn.

Modersmålspedagogen hjälper barnet att lära sig det svenska språket på ett systematiskt och strukturerat sätt för att maximera förståelsen på ett sätt som blir interaktiv, roligt och anpassad för barnet.

Vårt arbetssätt och metodik

Våra professionella pedagoger har lång erfarenhet av att arbeta med barn med annat modersmål än svenska.

Genom att bl.a. arbeta med bilder lär sig barnen nya ord och begrepp.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!