Om Språkservice24

Språkservice24 är specialiserat på att leverera undervisning i modersmål och språkval (moderna språk). Vi tillhandahåller även studiehandledning för nyanlända elever. Våra uppdragsgivare är fristående förskolor, grundskolor och gymnasier i Region Stockholm. Även kommunala modersmålsenheter kan direktupphandla tjänsten från oss enligt LOU.

Historik

Verksamheten startade hösten 2011 i samband med omorganisering av den kommunala enheten för språk inom Stockholms stad. Vid detta tillfälle identifierades ett behov av modersmålspedagoger. Vår egen entreprenörsanda och våra djupa kunskaper inom pedagogik, ekonomi och juridik har gjort det möjligt att starta och driva Språkservice24. Till en början hade vi fyra anställda modersmålspedagoger som arbetade på två förskolor men ganska snart utökades antalet förskolor och därmed de anställda. 

Vision

Vår vision är att överträffa skolornas förväntningar när det gäller modersmålsundervisning, studiehandledning och andra språktjänster.

Verksamhetsmål

Vår högsta prioritet är att hjälpa skolorna med kvalificerad språkundervisning. Våra lärare verkar för att eleven ska utveckla sina språkkunskaper och sin identitet, enligt Läroplanen. Språkkunskaperna gynnar elevens utveckling i andra skolämnen. Dessutom bidrar de till en bättre språkmedvetenhet och ett bredare perspektiv på omvärlden. Vår strategi är att förstå och bistå våra uppdragsgivare och vi sätter er i centrum för alla våra aktiviteter.

Vi samarbetar med över 30 förskolor och skolor. Språkservice24 står för kontinuerlig internutbildning, pedagogisk ledning, kvalitetssäkring och administration av lärarna.