Om Språkservice24

Språkservice24 har erbjudit sina tjänster sedan 2011. Undervisningstjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. 

Vi erbjuder alltid en högklassisk- & personlig service och vår undervisning skräddarsys utifrån skolornas önskemål och genomförs utifrån elevernas förutsättningar, enligt läroplan och övriga styrdokument. 

Vi är specialiserade på att leverera språktjänster och strävar efter att vara bäst inom detta område. Detta uppnår vi genom ett djupt samarbete med skolorna och uppföljning av varje elev, i varje språk. 

Vår historia och hur vi startade...

År 2021 grundas Språkservice24 i samband med att den kommunala enheten för modersmål inom Stockholms stad läggs ned. Vid det tillfälle uppstår ett behov som några modersmålspedagoger identifierar. 

Vår egen entreprenörsanda och våra djupa kunskaper inom pedagogik, ekonomi och juridik har gjort det möjligt att starta och driva verksamheten. Till en början startade Språkservice24 med fyra modersmålspedagoger som arbetade på två förskolor men utökas med antalet förskolor och därmed även modersmålslärare. 

En milstolpe var under 2017 då Stockholms stad sade upp alla avtal med fristående skolor. Detta möjliggjorde att flera skolor önskade våra tjänster och sökte sig till oss.

I augusti 2023 förvärvades Språkservice24 av Tellusgruppen AB som är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och barnomsorg

År 2011

Startade upp med fyra lärare på två förskolor

År 2014

Startade upp samarbete med grundskolor

År 2016

Expanderade med flera fristående skolor

År 2017-2019

Vinner offentliga & direkta upphandlingar

År 2022-2023

Samarbete med över 30 skolor & över 600 elever

År 2023

Tellusgruppen går in som ny ägare till Språkservice 24

Våra skolor och samarbetspartner

Våra samarbetspartner är fristående förskolor, grundskolor och gymnasier i Region Stockholm. Våra tjänster erbjuds även för kommunala modersmålsenheter som har direktupphandlat tjänsten av oss enligt LOU

I dagsläget samarbetar vi med över 30 förskolor och skolor och tack vare ett brett nätverk av duktiga och utvalda lärare har vi hjälpt över 600 elever att utveckla sitt språk. Detta är något som bidrar att stärka elevernas identitet och det anser vi är en värdefull gåva för livet.

Våra verksamhetsprocesser är anpassade efter skolorna och vi arbetar med rutiner som är genomtänkta och väldokumenterade. Vi erbjuder alltid personlig service vilket är något som uppskattats av våra skolor, att vår kommunikation är snabb och personlig. 

Vi är glada och stolta att våra samarbetspartner återkommer varje nytt läsår. Det ser vi som ett bevis för att Språkservice24 är en pålitlig, uppskattad och välrenommerad samarbetspartner.

Här presenterar vi några av de skolor som vi samarbetar med:

Vision & Verksamhetsmål

Vår vision på Språkservice24 är att överträffa skolornas förväntningar när det gäller modersmålsundervisning, studiehandledning och andra språktjänster vi erbjuder. Vår högsta prioritet är att hjälpa skolorna med en kvalificerad språkundervisning och där våra lärare verkar för att eleverna ska utveckla sina språkkunskaper och sin identitet, enligt Läroplanen. Språkkunskaperna bidrar till en bättre språkmedvetenhet och ett bredare perspektiv på omvärlden samt gynnar elevens utveckling i andra skolämnen. Vår strategi är att förstå och bistå våra uppdragsgivare och vi sätter er i centrum för alla våra aktiviteter.

Våra mål

Vad Språkservice24 står för:

Rekrytering och administration

Oavsett behov hjälper vi er att hitta lärare med rätt kompetens för er undervisning och sköter all administration av lärarna.

Pedagogisk ledning

Våra lärare har den pedagogiska ledarskapet så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Kvalitetssäkring

Våra lärare är kvalitetsmedvetna och fokus på kvalitetssäkring för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Fortbildning av lärarna

Samtliga av våra lärare genomgår fortbildningar och erbjuds kontinuerlig internutbildning & kompentensutveckling