Moderna språk

Moderna språk som begrepp är ett eget ämne  som används i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner.

Kursplanen för moderna språk gäller i första hand franska, spanska och tyska men kan också gälla andra språk som det ges undervisning i.

Vi erbjuder vikariat i moderna språk tyska, spanska och franska. Men vi erbjuder även i andra språk – ryska, kinesiska, italienska, arabiska, portugisiska m.m.

Enligt gällande timplan för grundskolan (läsåret 2020/21) ska alla elever få undervisning i moderna språk (språkval) i sammanlagt 320 timmar. 

Inom vår organisation arbetar lärare med flerårig erfarenhet av undervisning i moderna språk (språkval) i både klassrum och på distans.

Alla våra språktjänster erbjuds både på distans/fjärrundervisning och i klassrumsmiljö. Läs mer här >

Språkservice24 modersmålsundervisning

Fördelar med att läsa moderna språk