Modersmål, Studiehandledning och Moderna språk

modersmål

Våra tjänster
Modersmål Studiehandledning Moderna språk

Modersmål
Studiehandledning
Moderna språk

Modersmål
Studiehandledning
Moderna språk

Vi hjälper era elever att utveckla sitt modersmål och lära sig svenska!

Vi på Språkservice24 har erbjudit våra tjänster i över 11 år. Kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning som skräddarsys efter skolornas önskemål och elevers behov.

Vi är specialister på språktjänster och vår vision är att överträffa skolornas förväntningar när det gäller språkundervisning. Inom vår verksamhet arbetar över 60 engagerade och professionella lärare som undervisar i mer än 50 olika språk som är redo att hjälpa elever att utveckla sitt språk.

Språkundervisning med bästa kvalité!

Aktuellt

Det händer mycket inom modersmål som är värt att berätta om. Vi publicerar löpande artiklar som ger dig uppdaterad information.

Fjärrundervisning- ett samarbete mellan Språkcentrum i Strängnäs kommun och Språkservice24

Vi är stolta över att rapportera om den spännande workshopen med temat ”Fjärrundervisningens Didaktik och Teknik” som nyligen ägde rum.

Konferensen var ett samarbete mellan Språkservice24 och Språkcentrum i Strängnäs kommun, blev en plats för utbyte av tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla studiehandledningen på modersmålet.

Konferensen var särskilt betydelsefull då Språkservice24 vann det direkta anbudet för att tillhandahålla fjärrundervisningstjänster till skolorna i Strängnäs kommun.

Under konferensen utforskades olika aspekter av fjärrundervisningens didaktik och teknik. Deltagarna diskuterade vikten av ”social närvaro” med sina elever, behovet av varierad undervisning och samarbete med undervisande lärare/mentorer. Vi diskuterade strategier för att anpassa undervisningen efter individuella behov och betydelsen av att integrera kulturella aspekter för att öka elevernas engagemang och motivation.

Läs mer »

Språkservice24 tackar alla sina uppdragsgivare för detta läsår

Språkservice24 tackar alla sina uppdragsgivare för detta fantastiska år!

Vi har strävat efter att ständigt förbättra våra tjänster genom att möta era behov på bästa möjliga sätt. Vi är glada över att ha kunnat utökat vårt språkutbud ytterligare. Flera legitimerade modersmålslärare och studiehandledare har anslutit sig till vår organisation. Våra framgångar i direkta och offentliga upphandlingar har bidragit till att Språkservice24 har fått en tillväxt på ca 10% i jämförelse med förra läsåret.

Läs mer »

Dags för betygssättning

Nu när läsåret börjar närma sig sitt slut börjar perioden för betygsättning för lärarna. Betyget är en viktig del i undervisningsprocessen för varje ämne. Det är en värdefull möjlighet att bedöma elevernas framsteg och fungerar som verktyg för uppföljning av elevernas kunskaper. Vi ser bedömningen som en chans att göra

Läs mer »