Modersmål, Studiehandledning och Moderna språk

modersmål

Våra tjänster
Modersmål Studiehandledning Moderna språk

Modersmål
Studiehandledning
Moderna språk

Skolans flexibla & specialiserade samarbetspartner

Språkservice24 är förskolans och skolans professionella samarbetspartner för specialiserade utbildningsinsatser inom språk, elevhälsa och pedagogisk utveckling.

Modersmålsundervisning

Vi hjälper era elever att utveckla sitt modersmål och lära sig svenska!

Vi på Språkservice24 har erbjudit våra tjänster i över 13 år. Kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning som skräddarsys efter skolornas önskemål och elevers behov.

Vi är specialister på språktjänster och vår vision är att överträffa skolornas förväntningar när det gäller språkundervisning. Inom vår verksamhet arbetar över 60 engagerade och professionella lärare som undervisar i mer än 50 olika språk som är redo att hjälpa elever att utveckla sitt språk.

Aktuellt

Det händer mycket inom modersmål som är värt att berätta om. Vi publicerar löpande artiklar som ger dig uppdaterad information.

Framväxten av demokratiska värderingar: Modersmålslärarens värdefulla roll

Lärarkonferensen, organiserad av Språkservice24, betonar vikten av att skapa en demokratisk värdegrund där respekt, samarbete och personlig utveckling står i fokus. Modersmålsundervisningen ses som en värdefull resurs för den svenska skolan, och på både organisations- och verksamhetsnivå strävar man efter att integrera demokratiska principer i undervisningen. Modersmålslärare diskuterar konkreta situationer relaterade till mänskliga rättigheter, diskriminering, rasism och kränkande behandlingar för att stärka elevernas förståelse och förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Läs mer »

Fjärrundervisning- ett samarbete mellan Språkcentrum i Strängnäs kommun och Språkservice24

Vi är stolta över att rapportera om den spännande workshopen med temat ”Fjärrundervisningens Didaktik och Teknik” som nyligen ägde rum.

Konferensen var ett samarbete mellan Språkservice24 och Språkcentrum i Strängnäs kommun, blev en plats för utbyte av tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla studiehandledningen på modersmålet.

Konferensen var särskilt betydelsefull då Språkservice24 vann det direkta anbudet för att tillhandahålla fjärrundervisningstjänster till skolorna i Strängnäs kommun.

Läs mer »