Vi stöder alla elevers rätt till att utveckla sitt modersmål och att lära sig svenska!

Språkservice 24 erbjuder kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. 
Vi har över 60 engagerade och professionella lärare som undervisar i mer än 49 olika språk.

Språkundervisning med bästa kvalité!

Aktuellt

Våra senaste artiklar och nyheter

Studiehandledning på modersmålet

Bättre studieresultat Skolinspektionen har gjort en granskning av studiehandledningen och kommit med en rapport med en utvärdering. Där finns många viktiga insikter och slutsatser. Läs mer om det här De nyanlända eleverna är en extrem Läs mer…