Modersmål, Studiehandledning och Moderna språk

modersmål

Våra tjänster
Modersmål Studiehandledning Moderna språk

Modersmål
Studiehandledning
Moderna språk

Modersmål
Studiehandledning
Moderna språk

Vi hjälper era elever att utveckla sitt modersmål och lära sig svenska!

Vi på Språkservice24 har erbjudit våra tjänster i över 11 år. Kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning som skräddarsys efter skolornas önskemål och elevers behov.

Vi är specialister på språktjänster och vår vision är att överträffa skolornas förväntningar när det gäller språkundervisning. Inom vår verksamhet arbetar över 60 engagerade och professionella lärare som undervisar i mer än 50 olika språk som är redo att hjälpa elever att utveckla sitt språk.

Språkundervisning med bästa kvalité!