Vi stöder alla elevers rätt till att utveckla sitt modersmål och att lära sig svenska!

Språkservice 24 erbjuder kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. 
Vi har över 60 engagerade och professionella lärare som undervisar i mer än 49 olika språk.

Språkundervisning med bästa kvalité!