Lärarassistenter - Nyhet

Vi stöder alla elevers rätt till att utveckla sitt modersmål och att lära sig svenska!

Språkservice 24 erbjuder kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. 
Vi har över 60 engagerade och professionella lärare som undervisar i mer än 49 olika språk.

Språkundervisning med bästa kvalité!

Aktuellt

Våra senaste artiklar och nyheter

Hyr en lärarassistent!

Språkservice24 erbjuder inför höstterminen 2019 en ny tjänst. Skolor kan hyra en lärarassistent för kortare eller längre uppdrag.

En lärarassistent hjälper läraren med administrativa uppgifter men kan även fungera som ett stöd i klassrummet för enstaka elever.

Lärarassistenten kan följa eleverna och vara med i matsalen, på skolgården, sitta som vakt vid proven samt närvara överallt där en vuxen behövs.