Framväxten av demokratiska värderingar: Modersmålslärarens värdefulla roll

Lärarkonferensen, organiserad av Språkservice24, betonar vikten av att skapa en demokratisk värdegrund där respekt, samarbete och personlig utveckling står i fokus. Modersmålsundervisningen ses som en värdefull resurs för den svenska skolan, och på både organisations- och verksamhetsnivå strävar man efter att integrera demokratiska principer i undervisningen. Modersmålslärare diskuterar konkreta situationer relaterade till mänskliga rättigheter, diskriminering, rasism och kränkande behandlingar för att stärka elevernas förståelse och förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Läs mer »

Fjärrundervisning- ett samarbete mellan Språkcentrum i Strängnäs kommun och Språkservice24

Vi är stolta över att rapportera om den spännande workshopen med temat ”Fjärrundervisningens Didaktik och Teknik” som nyligen ägde rum.

Konferensen var ett samarbete mellan Språkservice24 och Språkcentrum i Strängnäs kommun, blev en plats för utbyte av tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla studiehandledningen på modersmålet.

Konferensen var särskilt betydelsefull då Språkservice24 vann det direkta anbudet för att tillhandahålla fjärrundervisningstjänster till skolorna i Strängnäs kommun.

Läs mer »

Språkservice24 tackar alla sina uppdragsgivare för detta läsår

Språkservice24 tackar alla sina uppdragsgivare för detta fantastiska år!

Vi har strävat efter att ständigt förbättra våra tjänster genom att möta era behov på bästa möjliga sätt. Vi är glada över att ha kunnat utökat vårt språkutbud ytterligare. Flera legitimerade modersmålslärare och studiehandledare har anslutit sig till vår organisation. Våra framgångar i direkta och offentliga upphandlingar har bidragit till att Språkservice24 har fått en tillväxt på ca 10% i jämförelse med förra läsåret.

Läs mer »

Framväxten av demokratiska värderingar: Modersmålslärarens värdefulla roll

Lärarkonferensen, organiserad av Språkservice24, betonar vikten av att skapa en demokratisk värdegrund där respekt, samarbete och personlig utveckling står i fokus. Modersmålsundervisningen ses som en värdefull resurs för den svenska skolan, och på både organisations- och verksamhetsnivå strävar man efter att integrera demokratiska principer i undervisningen. Modersmålslärare diskuterar konkreta situationer relaterade till mänskliga rättigheter, diskriminering, rasism och kränkande behandlingar för att stärka elevernas förståelse och förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Läs mer »

Fjärrundervisning- ett samarbete mellan Språkcentrum i Strängnäs kommun och Språkservice24

Vi är stolta över att rapportera om den spännande workshopen med temat ”Fjärrundervisningens Didaktik och Teknik” som nyligen ägde rum.

Konferensen var ett samarbete mellan Språkservice24 och Språkcentrum i Strängnäs kommun, blev en plats för utbyte av tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla studiehandledningen på modersmålet.

Konferensen var särskilt betydelsefull då Språkservice24 vann det direkta anbudet för att tillhandahålla fjärrundervisningstjänster till skolorna i Strängnäs kommun.

Läs mer »

Språkservice24 tackar alla sina uppdragsgivare för detta läsår

Språkservice24 tackar alla sina uppdragsgivare för detta fantastiska år!

Vi har strävat efter att ständigt förbättra våra tjänster genom att möta era behov på bästa möjliga sätt. Vi är glada över att ha kunnat utökat vårt språkutbud ytterligare. Flera legitimerade modersmålslärare och studiehandledare har anslutit sig till vår organisation. Våra framgångar i direkta och offentliga upphandlingar har bidragit till att Språkservice24 har fått en tillväxt på ca 10% i jämförelse med förra läsåret.

Läs mer »