Vilka är våra uppdragsgivare?

Språkservice24 har levererat språk och modersmålsundervisning sedan 2011. Idag arbetar över 52 entusiastiska och professionella språklärare i mer än 49 olika språk hos oss.

Vi sätter elevernas kunskaper i centrum och vi har alltid strävat att våra uppdragsgivare blir nöjda. Dessa är fristående skolor, förskolor och gymnasier.

Även kommunala organisationer för modersmål och flerspråkighet direktupphandlar kortare uppdrag i enstaka språk.  Kommunala grundskolor beställer undervisning i moderna språk från oss.

Enligt LOU ( Lagen för offentlig upphandling) är det möjligt att göra en direktupphandling om värdet uppgår till högst 615 312 kronor ( år 2020). Mer info om direktupphandling, se här.

Efter en offentlig upphandling från en statlig myndighet levererar vi tjänsterna modersmål och studiehandledning. Detta tycker, vi är ett bevis på att våra tjänster håller en hög kvalité.

Läs gärna om vår pedagogiska plattform här.

Gör en offertförfrågan här.