Våra tjänster

Språkservice24 har erbjudit sina tjänster i över 11 år. Undervisningstjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. Vi erbjuder alltid en högklassisk- & personlig service och vår undervisning skräddarsys utifrån skolornas önskemål och genomförs utifrån elevernas förutsättningar, enligt läroplan och övriga styrdokument . 

Vi är specialiserade på att leverera språktjänster och strävar efter att vara bäst inom detta område. Detta uppnår vi genom ett djupt samarbete med skolorna och uppföljning av varje elev, i varje språk.