Våra tjänster

Språkservice24 har levererat språk och modersmålsundervisning sedan 2011. Vi är specialiserade på att leverera undervisning i modersmål och moderna språk (B- och C-språk). Idag arbetar över 60 entusiastiska och professionella språklärare i över 50 olika språk hos oss.

Vårt arbetssätt och metodik

Vi sätter elevernas kunskaper i centrum och strävar att våra uppdragsgivare blir nöjda.  Våra skolor vi samarbetar med är fristående skolor, förskolor och gymnasier.

Vi samarbetar med kommunala organisationer för modersmål och flerspråkighet direktupphandlar kortare uppdrag i enstaka språk.  Även kommunala grundskolor beställer undervisning i bl.a. moderna språk från oss.

Läs gärna om vår pedagogiska plattform här.

Hur går det till?

Enligt LOU (Lagen för offentlig upphandling) är det möjligt att göra en direktupphandling om värdet på beställningstjänsten uppgår till högst 615 312 kronor (år 2020). Mer info om direktupphandling, se här.

Efter en offentlig upphandling från en statlig myndighet levererar vi tjänsterna modersmål och studiehandledning. Detta tycker, vi är ett bevis på att våra tjänster håller en hög kvalité.

Gör en offertförfrågan här