Här finner ni dokumentet för tidrapportering.

I början på varje månad (1-5) så rapporterar ni era timmar på denna blankett. Skicka den sedan till tidrapport@ss24.se.

Hjälp

 1. Fyll i ditt namn upptill. Fyll i år och månad. Fyll i ditt dina språk.
 2. Ange datum på formen ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2022-01-10
 3. Välj skola i menyn som finns på varje rad
 4. Skriv undervisningstid så här när ni fyller i kolumnen Lekt.Tid
  30 min = 0,5
  45 min = 0,75
  1 tim = 1,0
  90 min = 1,5 (ange endast siffror)

Glöm inte fylla i anmärkningar om det finns sådana. Är det uppstart så skriv gärna tid ni har undervisning.

Fyll i och spara om filen med ditt namn och månad.
Exempel: Tidrapport_2020-08_Nellie_Warne.xlsx
Skicka filen till tidrapport@ss24.se

Om du inte kan använda mallen kopiera nedanstående text, fyll i och mejla oss:

TIMMAR
Datum: xx,  Skola: xx, Timmar: xx , Anmärkning: xx

Datum: xx,  Skola: xx, Timmar: xx , Anmärkning: xx

Tack för din insats! :)