fbpx

Vår metodik

Hur vi arbetar

Läroplan för förskolan Lpför 2018

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”

Gör en offertförfrågan här