Ambassadör – kvinnors företagande

Nellie är ambassadör för kvinnors företagande – ett nationellt ambassadörsnätverk med 909 företagare. Vill du få information om hur det  är att vara kvinna och företagare? Vilka utmaningar, glädje och svårigheter möter man som en affärskvinna? Vi föreläser för skolklasser, ideella organisationer och berättar för andra kvinnor i grupp eller enskild. Vi besöker skolklasser och […]