fbpx

Språklärare med det aktuella språket som modersmål

Vi erbjuder undervisning i moderna språk tyska, spanska och franska. Eleven kan även läsa i andra språk – ryska, kinesiska, italienska, arabiska, portugisiska m.m.

Enligt gällande timplan för grundskolan (läsåret 2020/21) ska alla elever få undervisning i språkval i sammanlagt 320 timmar. 

Inom vår organisation arbetar lärare med flerårig erfarenhet av undervisning i moderna språk (språkval) i både klassrum och på distans.

Möjlighet till prövning

Ibland hör elever av sig till oss som önskar prövning i ämnena språkval eller modersmål. Enligt Läroplanen är prövning en bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. 

Elev som önskar  prövning i något språk eller modersmål rekommenderas att i första hand vända sig till sin skola. Rektor beslutar om prövning skall erbjudas. Prövning kan sedan beställas hos oss på  Språkservice24. Vår lärare genomför prövningen med eleven på överenskommen tid och plats. Prövningen omfattar följande moment: hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig framställning.  Ibland behöver eleven förberedas med extra lektioner. I så fall omfattar uppdraget sammanlagt ungefär fem timmar

Gör en offertförfrågan