Vad som gäller för ämnet moderna språk?

Begreppet modena språk, de talade språken (B -språk tyska, spanska, franska) kommer idag som en motsats till klassiska språken – latin och forngrekiska.  Som moderna språk kan det erbjudas även andra språk – ryska, kinesiska, italienska, arabiska, portugisiska, mm.

Enligt den timplanen som infördes i hösten 2018 ska alla elever i årskurs sex erbjudas undervisning i moderna språk.

Redan då insåg man bristen med språkutbildade lärare som skulle undervisa några enstaka timmar per vecka. I flera små kommuner saknas den möjligheten att få tag på en utbildad språklärare.

Vi har en lösning för sådana situationer.

Inom vår organisation arbetar lärare med flerårig erfarenhet av undervisning i moderna språk (B-språk) både i klassrums- och distans.

Våra språklärare har det aktuella språket som modersmål. De har även en pedagogisk utbildning från sitt hemland eller från Sverige. Våra lärare behärskar olika plattformar för distansundervisning och har erfarenhet av distansundervisningens didaktik och teknikaliteter.

Uppdragsgivaren bestämmer hur många timmar undervisning som behövs och i vilket språk. Vi ordnar att en lärare som kommer till er eller har distansundervisning med eleverna.

 

Prövning:

Då och då hör av sig till oss elever som önskar en prövning i ämnen moderna språk eller modersmål.

Enligt Skolverkets skrifter är prövning en bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. 

Vi rekommenderar att eleverna vänder sig till sin skola om de vill ha en prövning i Moderna språk eller Modersmål. Rektor beslutar om prövningen skall erbjudas eleven. Sedan kan skolan beställa prövningen från oss på Språkservice24. Våra lärare utför prövningen med eleven på överenskommen tid och plats. En prövning tar ungefär fyra timmar. Prövningen omfattar följande moment: hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig framställning.