Modersmålsstöd i förskolan

Vi erbjuder förskolorna professionella modersmålspedagoger i flera språk. Glädjen att utveckla barnets modersmål och identitet så att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Vår metodik

Läroplan för förskolan Lp för 2018

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”

Hur vi arbetar

Få en kostnadsfri offertförfrågan här!