Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är effektiva redskap för att stödja elevernas kunskapsutveckling.

Varför studiehandledning?

Nyanlända elever får förklaring på sitt modersmål när det gäller olika begrepp i skolämnena Matte, NO, SO. Det har visat sig att även elever som inte är nyanlända dvs. sådana som har svenska som andra språk presterar bättre i skolämnena om de fortsätter få stöd och studiehandledning inom modersmålet.

De så kallades nyanlända elever är en extrem heterogen grupp men de har en sak som är gemensam. Deras studieresultat blir bättre om de får studiehandledning på modersmålet.

(Skolförordning (2011:185)) Studiehandledning på modersmålet 4 §: En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

kiddo

Med studiehandledning på modersmålet ska eleven kunna utveckla sina kunskaper i olika kursplaneämnen, trots att han eller hon inte behärskar det svenska språket. När studiehandledning uteblir, riskerar eleven att halka efter i sin kunskapsutveckling.

Kommentarer och frågor ur en skoldag:

En elev årskurs 8: ”Jag har väntat på dig (studiehandledare) hela ve+ckan. Jag har sparat alla frågor och ord som jag inte förstår på svenska.”

En elev årskurs 9: ”Imorgon har vi prov. Kan ingenting om det. Vi (eleven och handledare) måste gå igenom skapelsen av universums…”

En flicka årskurs 3: ”Jag kan inte räkna ut hur mycket är 469+347 som man gör här, i skolan. Jag kan räkna fram som vi gjorde i mitt hemland. Vill du se? Flickan räknar rätt och snabbt beloppet.”

En flicka årskurs 8: ” Jag har skrivit här några ord som jag inte förstår. Vad betyder mened, åklagare, tredskodom?”

Offertförfrågan

Vill du veta mer – gör din offertförfrågan här! 

Vill du veta vilka språk vi undervisar i? Klicka här.