Hyr en lärarassistent!

Språkservice24 erbjuder inför höstterminen 2019 en ny tjänst. Skolor kan hyra en lärarassistent för kortare eller längre uppdrag.

En lärarassistent hjälper läraren med administrativa uppgifter men kan även fungera som ett stöd i klassrummet för enstaka elever.

Lärarassistenten kan följa eleverna och vara med i matsalen, på skolgården, sitta som vakt vid proven samt närvara överallt där en vuxen behövs.