Workshop, utbildningar för språklärare (online, gratis)

Vi på administrationen på Språkservice24 fick detta tips från Uppsala Universitet:

Vi på Fortbildningsavdelningen har några aktiviteter för språklärare som äger rum i november och fortfarande har lediga platser. Samtliga sker online och är kostnadsfria!

Nedan finner du kort information om fortbildningen, samt länkar till mer information och vem du kan kontakta om du har några frågor:

Relang 2020 workshop (4-6 november, online) har fortfarande platser kvar.

“The RELANG initiative offers training to stakeholders in the Member States of the European Union and the European Centre for Modern Languages (ECML) in relating language tests and examinations to the CEFR in a valid way and exploring relationships between foreign language curricula and the CEFR.”

Kontaktperson: Juanma Higuera (juanma.higuera@edu.uu.se).

Betyg och bedömning i engelska och moderna språk (12 november, online).

Vad bedöms och betygsätts i skolan? Vilka metoder och verktyg finns för att bedöma rättvist? Vilka förhållningssätt till språkfärdighet ligger bakom styrdokumenten? Vilken betydelse har GERS för läroplanens mål och kunskapskrav? Vi arrangerar en eftermiddag kring betyg och bedömning i engelska och moderna språk. Fokus för aktiviteten ligger på bedömning av inlärares muntliga kompetens i språk.

Anmäl dig här, kontakta Maria Allström (maria.allstrom@edu.uu.se) för mer information.

Språk – ett verktyg för livet (6-7 november, online) är också öppen för anmälan.

Hur utformar man en språkundervisning som utgår från elevernas egna intressen, kunskaper och möjligheter och som på samma gång ökar deras motivation, delaktighet och egna ansvar? Hur utformar man en språkundervisning där eleven kan relatera undervisningsinnehållet till den egna verkligheten? Med temaarbete som utgångspunkt kan läraren engagera eleverna i arbetet mot en uppfyllelse av undervisningens kommunikativa mål.

Anmälan dig här, kontakta Marita Gareis (marita.gareis@edu.uu.se) för mer information.

Vänliga hälsningar

Olle Linge (vid tangentbordet)
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Uppsala universitet