Begäran om utdrag

Ett av våra krav för anställning hos oss är att du måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Detta kan du enklast göra på polisens hemsida (www.polisen.se). Du kan även kontakta administrationen så hjälper vi till.

Tidrapport

Här finner ni dokumentet för tidrapportering. I början på varje månad (1-5) så rapporterar ni era timmar på denna blankett. Skicka den sedan till tidrapport@ss24.se. Hjälp Glöm inte fylla i anmärkningar om det finns sådana. Är det uppstart så skriv gärna tid ni har undervisning. Fyll i och spara om filen med ditt namn och månad.Exempel: […]