Distans- och fjärrundervisning

I dagsläget är distansundervisningen en självklar form för modersmål, moderna språk (språkval) och studiehandledning på modersmålet. Vi erbjuder alla våra språktjänster möjligheten att undervisas på distans. Våra lärare behärskar distansundervisningens teknikaliteter och didaktik.

Här får ni möta Eleni. Hon är en av våra modersmålslärare som undervisar i grekiska. Hon har precis kopplat upp sig och kommer att ha sin fjärrundervisning i plattformen Zoom. Eleni har planerat att undervisa för eleverna om grekisk språkhistoria.

Guide för plattformar (för nedladdning)

Kontakta oss för en kostnadsfri offertförfrågan!