Distans- och fjärrundervisning

I dagsläget är distans/fjärrundervisning en självklar form för modersmål, moderna språk (språkval) och studiehandledning på modersmålet. Vi erbjuder alla våra språktjänster möjligheten att undervisas på distans. 

I mindre kommuner kan det vara en utmaning att hitta en behörig lärare. Genom att vi kan erbjuda fjärrundervisning får ni tillgång till högkvalitativ utbildning och ger fler elever möjligheten att ta del av undervisning i både modersmål och studiehandledning, där det annars hade varit svårt att finna en modersmålslärare för det önskade språket.

Våra utarbetade rutiner möjliggör att alla våra lärare behärskar fjärrundervisningens teknikaliteter och didaktik. 

 

Undervisning i grekiska

Här får ni möta Eleni. Eleni är en av våra modersmålslärare som undervisar i grekiska. Hon har precis kopplat upp sig och kommer att ha sin fjärrundervisning i plattformen Zoom med sina elever. Eleni, som är en av våra fantastiska lärare, har vid detta tillfälle planerat att undervisa för eleverna om den grekiska språkets historia.

Guide för plattformar (för nedladdning)

Kontakta oss för en kostnadsfri offertförfrågan!