Distans- och fjärrundervisning

I dagsläget är distansundervisningen en självklar form för modersmål, moderna språk (språkval) och studiehandledning på modersmålet. Vi erbjuder alla våra språktjänster möjligheten att undervisas på distans. 

Genom att vi kan erbjuda fjärrundervisning får fler elever möjligheten att ta del av undervisning i både modersmål och studiehandledning, där det annars hade varit svårt att finna en modersmålslärare för det önskade språket.

Våra utarbetade rutiner möjliggör att alla våra lärare behärskar distansundervisningens teknikaliteter och didaktik. 

Här får ni möta Eleni. Eleni är en av våra modersmålslärare som undervisar i grekiska. Hon har precis kopplat upp sig och kommer att ha sin fjärrundervisning i plattformen Zoom. Eleni, som är en av våra fantastiska lärare, har vid detta tillfälle planerat att undervisa för eleverna om den grekiska språkets historia.

Guide för plattformar (för nedladdning)

Kontakta oss för en kostnadsfri offertförfrågan!