Projekt: Tillsammans i litteraturens värld: ”Sverige och Brasilien”

Att uppmuntra eleverna, att vecka deras intresse att läsa och skriva är en didaktisk utmaning för lärare i alla språk och ämne  Det är alltid intressant med utbytte av idéer om lekfulla aktiviteter och undervisningsmetoder..  ”Läsning är en process där läsaren genomför en aktiv interaktion med, och förståelse och tolkning av, entext. I denna interaktion […]