Projekt: Tillsammans i litteraturens värld: ”Sverige och Brasilien”

Lärarna i modersmål presenterar sitt arbete.
Lärarna i portugisiska presenterar stolt sitt arbete  framför elever, föräldrar och gäster i ABF huset den 27 maj

Att uppmuntra eleverna, att vecka deras intresse att läsa och skriva är en didaktisk utmaning för lärare i alla språk och ämne

 Det är alltid intressant med utbytte av idéer om lekfulla aktiviteter och undervisningsmetoder.. 

”Läsning är en process där läsaren genomför en aktiv interaktion med, och förståelse och tolkning av, en
text. I denna interaktion utgår läsaren från sina kunskaper om ämnet, om författaren och om sin

språkinlärning.” Skriver Edleny Pellbring, Elizabeth Liborio, Gabriella Nicoletta,
Maria Clara Neto Andersson och Raquel Villagra Bill, modersmållärare i Potugisiska.

”Vår avsikt är att skapa bättre förutsättningar för grundskole- och gymnasieelever att utvecklas,
genom att läsa och arbeta med barn- och ungdomslitteratur. Det gäller såväl förmågan att använda
språket med variation som att tillämpa språket i olika sammanhang och sociala praktiker. 
Projektet syftar till att stärka såväl nyfikenheten som det kritiska tänkandet hos eleverna, vilket
hjälper dem att bättre förstå texter och reflektera kring deras budskap. Detta ger eleverna ökad autonomi, vilket i sin tur hjälper dem att skapa och återskapa sitt eget tänkande.” 

Läs hela dokument: Tillsammans i litteraturens värld Sverige -Brasilien