Avslutning och utvärdering av läsåret!

Avslutning och utvärdering av läsåret! Många kommer att minnas läsåret 2020 – 2021 som ett år då epidemins mörka skugga orsakade stora utmaningar och påfrestningar. Organisatoriska förändringar såsom växlande former från distans till klassrum och tvärtom, en ganska stor sjukfrånvaro hos elever och lärare, distansformerna som vi fick lära oss…  Trots oron och stressen under […]