Avslutning och utvärdering av läsåret!

Många kommer att minnas läsåret 2020 – 2021 som ett år då epidemins mörka skugga orsakade stora utmaningar och påfrestningar. Organisatoriska förändringar såsom växlande former från distans till klassrum och tvärtom, en ganska stor sjukfrånvaro hos elever och lärare, distansformerna som vi fick lära oss… 

Trots oron och stressen under året genomförde vi våra kurser i alla 54 olika språk, på 36 skolor och förskolor i Stockholm för ca 560 elever. Vi övervann alla hindren under epidemin. Vi avslutade läsåret med stor framgång och stora framsteg inom verksamheten – undervisning i modersmål, studiehandledning, modersmålsstöd och språkstöd i svenska!

Jag tror att de färdigheter vi utvecklade under lektionerna i modersmål/studiehandledning kommer att bli ett användbart verktyg för eleverna att uppnå sina drömmar i framtiden.

Att lära sig ett språk, att utveckla skriv- och läsförmåga är ingen enkel sak. När din önskan är stark att kommunicera på visst språk lyckas du alltid!

Och till alla lärare, till alla vikarier som ställde upp med kort varsel vill jag säga:

Tack för era underbara arbetsinsatser!

Ni lyckades fylla lektionerna inte bara med undervisning och kunskaper. Ni ingav även känslor och hopp samt skapade en djupare mening! Ni ser eleven, ni stödjer eleven. Ni fyller med er undervisning även ett starkt emotionellt behov att få bekräftelse i det som man kan.

Era framgångar är ett inspirerande bevis på att det går att utveckla ett språk även när man lever i annan språkmiljö, när man läser utanför ordinarie skoltid.  

Vi glömmer inte att tacka elevernas föräldrar! Hälsa föräldrarna att de stödjer barnen i varje ögonblick av inlärningsprocessen och låter deras hem bli som ett klassrum!

Ha en trevlig sommar! Vi ses till hösten!