Fjärrundervisning- ett samarbete mellan Språkcentrum i Strängnäs kommun och Språkservice24

Workshop om Studiehandledning för nyanlända elever

Vi är stolta över att rapportera om den spännande workshopen med temat ”Fjärrundervisningens Didaktik och Teknik” som nyligen ägde rum. Våra studiehandledare kommer att undervisa on-line för nyanlända elever i Strängnäs kommun.

Evenemanget, som var ett samarbete mellan Språkservice24 och ansvariga med lärare på Språkcentrum i Strängnäs kommun, blev en plats för utbyte av tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla studiehandledningen på modersmålet.

Konferensen var särskilt betydelsefull då Språkservice24 vann det direkta anbudet för att tillhandahålla fjärrundervisningstjänster till skolorna i Strängnäs kommun.

Under konferensen utforskades olika aspekter av fjärrundervisningens didaktik och teknik. Deltagarna diskuterade vikten av ”social närvaro” med sina elever, behovet av varierad undervisning och samarbete med undervisande lärare/mentorer. Vi diskuterade strategier för att anpassa undervisningen efter individuella behov och betydelsen av att integrera kulturella aspekter för att öka elevernas engagemang och motivation.

Utgångspunkten för våra diskussioner var Skolverkets material om fjärrundervisning som finns på www.skolverket.se. Strategiskt ledarskap är en av grundförutsättningarna för en väl genomförd fjärrundervisning. Det krävs en effektiv organisation och samarbete mellan alla involverade parter: kommunens enhet för modersmål och studiehandledning, rektorer, mentorer, studiehandledare från Språkservice24 och även lärarassistenter. Samverkan mellan studiehandledare och mentor/undervisande lärare är en avgörande faktor för framgångsrik studiehandledning.

Samarbetet med Språkcentrum i Strängnäs har skapat en stark allians för att stödja elevernas förståelse av skolämnena på deras starkaste språk. Vi är övertygade om att detta samarbete kommer att fortsätta att skapa positiva förändringar, förbättra elevernas kunskaper och bidra till deras integration i det svenska skolsystemet.

Vi ser fram emot att fortsätta forma en framtid där fjärrundervisningens potential utnyttjas maximalt och där elevernas lärande står i centrum. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en berikande utbildningsupplevelse för alla elever i Strängnäs kommun.