Språkservice24 tackar alla sina uppdragsgivare för detta läsår

Utvärderingskonferens för modersmålslärare i Stockholms stadsmuseet - juni 2023

Under året har vi strävat efter att ständigt förbättra våra tjänster genom att möta era behov på bästa möjliga sätt. Vi är glada över att ha kunnat utökat vårt språkutbud ytterligare. Flera legitimerade modersmålslärare och studiehandledare har anslutit sig till vår organisation. Våra framgångar i direkta och offentliga upphandlingar har bidragit till att Språkservice24  har fått en tillväxt på ca 10% i jämförelse med förra läsåret.  

Detta goda resultat skulle inte ha varit möjligt utan våra fantastiska modersmålslärare och studiehandledare. Ni har gjort en enastående arbetsinsats och bidragit till att eleverna har utvecklat sina kunskaper i svenska som skolspråk och i sitt modersmål. Er kompetens och dedikation är beundransvärda och vi är oerhört tacksamma för ert engagemang.

Vi vill även ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till er föräldrar, som lyfter upp hur betydelsefull modersmålet är. Som föräldrar är ni viktiga i era barns språkinlärning och utveckling.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med er och ha ett spännande läsår 2023–2024!

Ha en underbar sommar!

VD

Nellie Warne

juni 2023

Vi flyttar till ny adress!

Från 1 augusti flyttar vi kontoret till Tegnérgatan 35, etage 1 (Google Maps) nära Sveavägen och biografen Grand, där Tellusgruppen har sitt säte.