Pedagogisk Konferens: En djupdykning i Läroplan och Kollegialt Lärande

Denna vecka har vi på Språkservice24 genomfört vår årliga fortbildning för nyanställda lärare. Temat som har fokus på läroplanen, är en grundläggande komponent och styrdokument för att forma den bästa möjliga undervisning för våra elever.

Sedan hösten 2022 har den nya läroplanen, Lgr22, gett lärare förbättrade verktyg och en central diskussionspunkt under kvällen var förändringarna i kunskapskraven med betoning i fakta och förståelse. Det är inte längre en fråga om att täcka så många mål som möjligt, utan om att säkerställa att eleverna har en djup och hållbar förståelse för ämnet. Med tydligare krav och klarare ramar att bedöma elevernas prestationer blir det enklare att fokusera på kärnan i lärandet av modersmålet och underlättar därmed undervisningen.

Inom anpassade grundskolors ämnesområden har det även där genomgått en förändring. Ämnesinnehållet som nu har tydligare definierat, kommer att underlätta för lärare att skapa en mer strukturerad undervisning för elever med olika behov.

Att kunna dela erfarenheter och tankar med andra engagerade pedagoger var verkligen inspirerande. Detta behöver vi göra oftare för att stötta varandra och utveckla vår undervisning!

En av de mest spännande aspekterna med dessa träffar är den möjlighet den erbjuder för kollegialt lärande. Att samla lärare, både modersmålslärare med gedigen erfarenhet och de som fortfarande bygger upp sin erfarenhet. Detta, att dela idéer och erfarenheter, är en oslagbar metod för att förbättra undervisningen. Vi är övertygade om att detta gemensamma engagemang kommer att skapa en starkare och mer sammanhållen undervisningsmiljö.

Genom att skapa tydligare riktlinjer och främja kollegialt lärande strävar vi mot en mer inkluderande och effektiv undervisning. Den pedagogiska konferensen har verkligen satt tonen för en spännande framtid där vi tillsammans kan forma en utbildning som ger varje elev möjlighet att blomstra och utvecklas.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som närvarade för ert värdefulla bidrag och engagerade deltagande under konferensen, både på plats och även på länk. I vårt intranät kan ni ta del av presentationen.