Fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning i 49 olika språk.

Det här är Eleni, vår lärare i grekiska. Hon har nyss kopplat upp sig och kommer att ha sin fjärrundervisning i plattformen Zoom. Idag kommer Eleni att berätta för eleverna om grekisk språkhistoria under tiderna.

Sedan våren 2020 erbjuder vi fjärrundervisning i modersmål, moderna språk och studiehandledning på modersmålet. Våra lärare har utbildats i fjärrundervisningens teknikaliteter och didaktik.

Så oavsett om ert behov är litet (t.ex. en elev, en timme i veckan), eller större, så kan våra lärare hjälpa er med modersmålsundervisning och studiehandledning på elevens modersmål. 

Ladda gärna ner våra guider för fjärrundervisning/distansundervisning för