”Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål!” en presentation för modersmålsenheten i Huddinge kommun

Språkservice24 har hållit i en föreläsning: ”Bedömning och betygsättning i ämnet Modersmål” för modersmålslärarna i Huddinge kommun. Bedömning är en pågående process i syfte att stärka lärandet. Betygsättning är en myndighetsutövning. För att utveckla en rättvis och korrekt bedömning skall finnas samstämmighet mellan mål, undervisning, bedömning situation och kunskapskrav. Läs Bedömning och betygssättning huddinge

Projekt: Tillsammans i litteraturens värld: ”Sverige och Brasilien”

Att uppmuntra eleverna, att vecka deras intresse att läsa och skriva är en didaktisk utmaning för lärare i alla språk och ämne  Det är alltid intressant med utbytte av idéer om lekfulla aktiviteter och undervisningsmetoder..  ”Läsning är en process där läsaren genomför en aktiv interaktion med, och förståelse och tolkning av, entext. I denna interaktion […]

Dags att söka modersmålspeng i Stockholmstad

Vi påminner alla friaskolor att sista dagen för att söka modersmålspeng är 5 juni. Beloppet är fastställt till 848 kr per månad och elev, 12 gånger/år. Modelsmålspengen betalas ut tillsammans med skolpengen. ” Elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning”, enligt Skolverket” Läs mer .  

Ett givande samarbete

  Alla nyanlända elever bör få stöd på sitt modersmål. Det underlättar att nyanlända elever lyckas bättre med sina studier. Ett samarbete mellan  lärarna från förberedelse klasserna  och studiehandledaren på modersmålet är nödvändigt!  Läs hela artikeln här. Språkligt stöd på sitt modersmål PM 

Modersmålspedagoger vår 2014-2015

Språklig medvetenhet  Modersmålspedagogerna arbetar aktivt med Språklig medvetenhet. Se vår presentation på vår pedagogiska konferens den 2 juni 2014 på Fotografiska museet, Stockholm     Utbildning för blivande barnskötare   Sprakservice för förskolan arbetar med undervisning i kurserna på Barn och Fritidsprogrammet. Vi är stolta över att vi bidrar till att våra elever får arbete inom […]

Samarbete – viktigare än språket för förståelse

Karin Sheikhi har undersökt hur andraspråkstalare och studievägledare gör för att förstå varandra i vägledningssamtal. Det visade sig att missförstånden var få, tack vare samarbete och ett visst mått av envishet från andraspråkstalarens sida. – See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/samarbete-viktigare-an-spraket-for-forstaelse/#sthash.B5QeXBAZ.dpuf

Hög tid att beställa modersmålspedagoger

Vi tar emot beställningarna från förskolorna angående modersmålspedagoger i språk. Förskolorna anmäller timmar och språk via email, via formuläret på webbsida eller via telefon.

Intervju på Öppna kanalen, aktiv tvåspråkighet

    ”Språkservice för förskolan” har deltagit i intervju på TV Öppna kanalen, Ryssmedia. Programmet arrangeras av Ryska riskförbundet i Sverige, www.rurik.se   Vi diskuterar aktiv tvåspråkighet – en förutsättning för bättre skolresultat för eleverna.   Programmet sänds på lördagar kl 14.30 och söndagar 16.00 på kabel-TV COM HEM i Stockholm.   Intervjun är på Ryska.