Ett givande samarbete

 

Alla nyanlända elever bör få stöd på sitt modersmål. Det underlättar att nyanlända elever lyckas bättre med sina studier.

Ett samarbete mellan  lärarna från förberedelse klasserna

 och studiehandledaren på modersmålet är nödvändigt! sammarbete mellan lärare i förberedelse klass och studiehandledare

Läs hela artikeln här. Språkligt stöd på sitt modersmål PM