Samarbete – viktigare än språket för förståelse

Karin Sheikhi har undersökt hur andraspråkstalare och studievägledare gör för att förstå varandra i vägledningssamtal.

Det visade sig att missförstånden var få, tack vare samarbete och ett visst mått av envishet från andraspråkstalarens sida. – See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/samarbete-viktigare-an-spraket-for-forstaelse/#sthash.B5QeXBAZ.dpuf