Vårt arbete ger resultat

Vi arbetar med utvecklingen av klassrums- och distansundervisningen i modersmål och studiehandledning, se nedan vårt bildspel. Våra lärare arbetar med engagemang och entusiasm för att eleverna ska kunna uppleva glädjen att utveckla sitt språk och sin identitet. För förskolebarn som behöver språkstöd i svenska har vi tagit fram en ny Läs mer…

Språkservice 24:s senaste konferens i “Planering i modersmålet – en didaktisk utmaning”

    Tema för vår senaste konferens var ”Planering i modersmålet – en didaktisk utmaning”. Vi behandlade följande frågeställningar: Vad är syftet med modersmålet enligt styrdokumentet? Skollagen Former för språkinlärningen i en främmande språkmiljö Cummins modell för språkbehärskning – Låg och Hög kognitiv nivå Värdeord i kursplanen Planerings grunder och Läs mer…