Betyg och bedömning enligt den nya läroplanen LRG22

Betyget är en viktig del i undervisningsprocessen för varje ämne. Utöver att vara underlag för urval till högre studier fungerar det som verktyg för uppföljning av elevernas kunskaper.

Det förväntas att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga samt att betygssättningen ska vara rättssäker för eleverna.

På den årliga pedagogiska konferensen diskuterade modersmålslärarna på Språkservice24 hur vi tillämpar och uppnår regeringens och myndigheternas intentioner för betygsättningen.

Enligt Lgr22 betygssätts elevernas kunskaper utifrån betygskriterier istället för kunskapskrav. Betygskriterierna för t.ex. årskurs 6 i delmomentet tala är tydliga och enkla.

  • För grundläggande kunskaper som motsvarar betyget E, krävs att eleven Till viss del upprätthåller samtalet och samtalar i huvudsak fungerande.
  • För goda kunskaper eller betyget C ska eleven visa att hen kan samtala relativt väl och redovisar fungerande presentationer.
  • För betyget A ska eleven ha mycket goda kunskaper och visa att hen upprätthåller samtalet väl och ha  väl fungerande presentationer. Samma struktur för betygskriterierna förekommer vid andra moment i språkundervisningen, nämligen att läsa och skriva, läsförståelse, språkbruk och traditioner.

En viktig del av lärarens arbete är att utforma relevanta bedömningssituationer — formella och informella så ju bredare och mångsidigare bedömningssituationer desto bättre underlag för bedömning och betygsättning.

Betygskriterierna enligt Lgr22 ger modersmålsläraren bättre verktyg för att sätta betyg. De är enkla, konkreta och mer begripliga för lärare och elever.

Presentation - Betyg och bedömning

2022-11-30 Presentation från pedagogiska konferens som genomfördes på Kristinehovs Malmsgård