Coachande förhållningsätt med Ilona Stadelmann

Under mars månad bjöd vi in gästföreläsaren, Ilona Stadelmann, för en väldigt inspirerande och insiktsfull föreläsning om hur man kan förena coachning med läraruppdraget. Den föreläsningen uppskattades enormt av våra lärare som deltog.

Hon föreläser om vikten med coachande ledarskap i klassrummet och ger också kunskap, tips och råd om hur man kan träna upp ett coachande förhållningssätt.

Vi tackar Ilona Stadelmann för hennes inspirerande föreläsning och ett stort tack till alla ni som var med och lyssnade, både på plats och även på länk.

Ilona Stadelmann

Ilona Stadelmann

Ilona med en fil. masterexamen i special pedagogik och filosofi i bagaget arbetar idag som utbildningskonsult. Hon har tidigare erfarenhet som verksamhetschef på kommunala modersmålenheter.

I samarbete med:

Konferensens tema

”Coachande förhållningsätt” var temat för den pedagogiska konferensen där vi bjöd in våra modersmålslärare på Språkservice24.

Ilona belyser klockrent en mängd utmaningar som en modersmålslärare stöter på för alla att känna igen sig.

För att klara av dessa utmaningar behöver modersmålsläraren utveckla olika sätt och tillämpa olika redskap.

En ständig utveckling förutsätter att man vågar lämna sin ’Comfort Zone’; som styrs av personliga egenskaper och personens ’Mindset’. Ett s.k. Dynamiskt Mindset innebär att man är utvecklingsbenägen, vill växa och lära sig fastän det kan kännas läskigt. För det i sin tur kommer att påverka lärarens förmåga och benägenhet att i sin tur kunna utmana sina elever; d.v.s. att få dem att lämna sin ’Comfort Zone’, med risken att misslyckas, fast utan att ge upp.

Ilona refererar till denna bok som är skriven av en lärare och coach och är fylld med berättelser och verktyg som gör det möjligt för lärare att använda ett coachande tillvägagångssätt i klassrummet.

Ilona introducerar tankegångarna i boken ”Coachande förhållningsätt” av Martin Richard.

Ett coachande tillvägagångssätt ger oss verktyg som hjälper oss att växa och utvecklas, både som modersmålslärare men även på det personliga planet. Att ha förståelse och medvetenhet om sig själv, sin självbild och självkänsla, att vara medveten om sina egenskaper och personlighet är några förutsättningar för att en lärare ska kunna utgå från ett coachande förhållningsätt.

Syftet och kärnan i coachning generellt är att utveckla människor genom att bli självmedvetna. Men att använda ett coachande tillvägagångsätt är en förmåga man behöver lära sig och något man ständigt behöver träna på. Coaching/coachande förhållningssätt kräver vissa färdigheter som behöver tränas.

Genom att sätta ord på sina tankar och lyssna aktivt avslutar Ilona med flera tips och verktyg för att kunna coacha elever i klassrummet.

I vårt intranät kan ni ta del av Ilonas presentation som vi lägger upp under fliken ”Pedagogisk
material”

Stort tack återigen till alla deltagare!