Temakväll - Ett EU-projekt om mobbning och sociala attityder

SIEP 2.0 är ett europeiskt projekt som syftar till att utveckla arbetande metoder för att bekämpa mobbning och nätkränkningar bland elever och unga vuxna.

Projektrepresentanter från Polen, Spanien, Italien, Portugal och Frankrike träffade modersmålslärare från Språkservice24 i våra lokaler i Stockholm.

Syftet med temakvällen var att inleda ett samtal och utbyta erfarenheter kring mobbning och sociala attityder. Hur förebygger vi mobbning? Hur inkluderar vi unga människor?  

Under konferensen behandlades bl.a.:

  • Att arbeta proaktivt för att stoppa dessa destruktiva företeelser i skolan.
  • Sätt att upptäcka hinder och sociala attityder för en god praxis.
  • Tränings- och utbildningsprogram som ex. rollspel som ett sätt att skapa empati hos elever att förebygga mobbning.
 

Ett stort och varmt tack till alla ni som deltog under detta temakväll.

Här kan ni läsa mer om projektet som arbetar mot mobbning >>