Kostnadsfria fortbildningsaktiviteter VT 2022 via Uppsala universitet

Fortbildning för lärare oavsett språkämne

 • 15 mars Internationella samarbeten för språklärare, ett webbinarium om hur du kan
  skapa projekt och söka pengar för internationalisering
  – Maria Håkansson Ramberg & Fredrika Nyström, på Zoom, 15:00-17:00
 • 2–3 april I samarbete med FBA bjuder Språklärarnas riksförbund (SPRI) in till
  Språkdagar
  – Blåsenhus, lördag kväll 18:00(-19:00) och söndag, 09:00-15:00
 • 3 maj Validitet vid bedömning av elevtexter i främmande språk: ett webbinarium om
  bedömning av svenska elevers skrivkompetens, GERS och dess betydelse för praktiken i skolan
  – Maria Håkansson Ramberg, på Zoom, 15:00-17:00
 • 14 juni Innovativa metoder och bedömning för språkklassrummet
  – Marita Gareis & Maria Håkansson Ramberg, Campus Blåsenhus, 10:00-15:00

Engelska

Reading Circle for English teachers

 • 17 januari Introduction – Maria Allström, på Zoom, 17:30-18:15
 • 21 februari på Zoom, 17:30-19:15
 • 28 mars på Zoom, 17:30-19:15
 • 25 april på Zoom, 17:30-19:15
 • 23 maj på Zoom, 17:30-19:15

Webinar and workshop

 • 10 mars (prel.) Teaching Literature in Times of Crises
  – Sofia Ahlberg & Maria Allström, på Zoom, 14:00-17:00
 • 14-15 juni Using Contemporary American Fiction in the Classroom, workshop (prel.)
  – Bryan Furuness & Maria Allström, Campus Blåsenhus,
  14/6, 10:00-16:00 och 15/6, 10:00-14:00

Moderna språk - franska

Cercle de lecture en français

 • 24 januari Introduction – Nicolas Manuguerra, på Zoom, 18:15-19:00
 • 28 februari « Le Village évanoui » de Bernard Quiriny (2014), på Zoom, 18:15-20:00
 • 28 mars « Barbe Bleue » d’Amelie Nothomb (2012), på Zoom, 18:15-20:00
 • 25 april « Préférence système » d’Ugo Bienvenu (2019), på Zoom, 18:15-20:00
 • 30 maj « L’Anomalie » d’Hervé le Tellier (2020), på Zoom, 18:15-20:00

Wébinaires en français

 • 21 februari Willingness to communicate : un concept utile pour l’enseignement du FLE
  – Nicolas Manuguerra, Zoom, 16:15-18:00

 • 4 april Utiliser la littérature enfantine dans l’enseignement du FLE
  – Charlotte Lindgren, Zoom, 16:15-18:00

 • 16 maj Évolutions de la langue française ; les nouvelles pratiques inclusives sous le feu de la critique – Nicolas Manuguerra, Zoom, 16:15-18:00

Fransklärarcafé

 • 10 februari Fransklärarcafé – Nicolas Manuguerra, Zoom, 16 :00-18 :00
 • 14 april Fransklärarcafé – Nicolas Manuguerra, Zoom, 16 :00-18 :00

Moderna språk - spanska

Webinarios

 • 19 januari Los cortometrajes en el aula, tema ”Relaciones” – Eva Söderblom, på Zoom, 16.15 – 18.00, Anmälan
 • 9 februari Los cortometrajes en el aula, tema ”Amor” – Eva Söderblom, på Zoom, kl. 16.15 – 18.00, Anmälan
 • 23 februari Los cortometrajes en el aula, tema ”Amistad” – Eva Söderblom, på Zoom, 16.15 – 18.00, Anmälan
 • 16 mars Los cortometrajes en el aula, tema ”Cortometrajes animados” – Eva Söderblom, på Zoom, 16.15 – 18.00, Anmälan
 • 2 mars Análisis de errores e interlengua en la producción escrita de aprendientes de secundaria – Juanma Higuera Gonzales, på Zoom 15:00-16:30

Spansklärardagarna

 • 4-5 februari Nya ämnesdidaktiska perspektiv på spanska som skolämne
  – Campus Blåsenhus, fredag 09:15-lördag 12:30, Spansklärardagarna

Moderna språk - tyska

 • 15-16 juni Neue Ideen und mehr Deutsch für den Deutschunterricht
  – Marita Gareis & Maria Håkansson Ramberg, Campus Blåsenhus, båda dagarna 10:00-15:00.

Modersmål och studiehandledning

Webbinarier

 • 10 februari Att planera, genomföra och utvärdera modersmålsundervisning
  – Simeon Oxley, på Zoom, 09:00-12:00
 • 24 mars Hur ska jag tänka kring läromedel och modersmålsundervisning?
  – Simeon Oxley, på Zoom, 09:00-12:00
 • 5 maj Att undervisa heterogena grupper i skolämnet modersmål
  – Simeon Oxley, på Zoom, 09:00-12:00

Bokcirkel

 • 27 januari Studiehandledning på modersmålet – teori och praktik, ett kapitel per
  tillfälle – Anne Reath Warren, på Zoom 17:30-18:30 ,anmälningslänk för samtliga tillfällen
 • 10 februari på Zoom 17:30-19:00
 • 22 februari på Zoom 17:30-19:00
 • 8 mars på Zoom 17:30-19:00
 • 24 mars på Zoom 17:30-19:00
 • 7 april på Zoom 17:30-19:00
 • 21 april på Zoom 17:30-19:00
 • 5 maj på Zoom 17:30-19:00